• Instal·lacions de gas per comerços.
  • Instal·lacions noves i modificacions en comunitats de veïns.
  • Legalitzacions.
  • Emissió de certificats de correcció de defectes.
  • Instal·lacions de gas domèstiques.