• Reforma integral de cuines i quartos de bany.
  • Instal·lacions amb coure, multicapa,  polietilé  o tub reticulat.
  • Substitució d’escalfadors
  • Tèrmos elèctrics
  • Ramals , bateries de comptadors i muntants per edificis.
  • Grups de pressió.
  • Tractament d’aigua per osmosi.
  • Descalcificadors.
  • Reparació d’avaries o fuites de la llar
  • Aixetes, sanitaris, mampares i accessoris.