Aire condicionat i climatització.

  • Instal·lació d’aire condicionat domèstic
  • Instal·lació d’aire condicionat per locals comercials i industrials.
  • Sistemes split.
  • Aire condicionat per conductes.
  • Sistema de zonificació d’instal·lacions.

Calefacció.

  • Calefacció per radiadors.
  • Instal·lació de calderes de gas, gasoil, pellets y biomassa.
  • Calefacció per bomba de calor amb equips individuals split o amb aparells de conductes.
  • Radiadors de calor blau.